Toekomstplannen
maandag 09 mei 2016 21:03

Een tijdje geleden hebben we een enquête uitgezet bij onze achterban (leden, partners, jeugdleden, kermiskaarthouders en inwoners van Loo). In zo’n tweeënhalve week tijd kregen we maar liefst 160 reacties. De uitkomsten van de enquêtehebben we inmiddels gepresenteerd tijdens een gezellige avond in ons schuttersgebouw. Iedereen was daarop welkom.

De belangrijkste vraag is natuurlijk: wat gaan we met de uitkomsten doen? Op diezelfde presentatieavond hebben we ook ons toekomstplan toegelicht. De hoofdlijnen van dit plan vindt u hieronder puntsgewijs. Tijdens de algemene ledenvergadering van 6 juni (20.00 uur, ’t Kroegje) wordt dit plan behandeld. Onze insteek: dit plan uitvoeren als voorgesteld.

De hoofdlijnen van het toekomstplan:

 • Betere communicatie/ pr

  • Meer inzet social media

  • Meer structuur in communicatie

  • Creatiever

 • Versterking beleving Loose kermis

 • Meer samenwerking met andere verenigingen en organisaties

 • Meer initiatieven om jeugd en jongeren te binden

  • Jeugdleden mogen deelnemen aan het prijsschieten, mits veilig

  • Tijdens de kermis komt er enige ruimte voor niet-traditionele kermismuziek

  • Er komt een klankbordgroep die Willem Tell gevraagd en ongevraagd adviseert

 • Veranderingen in het lidmaatschap

  • Vrouwen mogen lid worden van de schutterij en hebben voortaan dezelfde rechten en plichten

 • Veranderingen in het  koningschot

  • Leden mogen na twee jaar lidmaatschap deelnemen aan het koningschot

  • Een lid kan de vereniging alleen vertegenwoordigen (zonder partner)

  • Willem Tell biedt op dit moment een vergoeding van 500 euro. Koningen kunnen straks kiezen: óf ze nemen dit bedrag aan en vullen het koningschap naar eigen wens in óf ze kiezen voor een low budget‘koningspakket’, bestaande uit kledinghuur en catering (ter waarde van datzelfde bedrag). Willem Tell probeert op deze manier zo veel moglijk te ontzorgen/ spontane deelname te stimuleren

  • Meer zichtbaarheid van koningspaarbegeleider; daarnaast wordt het draaiboek opgefrist en breder gedeeld

 • Afstand tussen leden en geüniformeerden verkleinen

  • Oprichting van een laagdrempelige groep/ sectie waarin alle leden vrijblijvend kunnen meetrekken met Willem Tell

 • De statuten en reglementen worden aangepast (in lijn met de voorgestelde vernieuwingen)

Iedereen die het gehele toekomstplan, zoals gepresenteerd, wil ontvangen, kan dat per e-mail laten weten. Stuur vóór maandag 30 mei, een week voor de ledenvergadering, een bericht naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Daarna versturen we een  pdf-document met daarin het toekomstplan. We hopen (en gaan ervan uit) dat we het plan, dat draagvlak heeft bij onze gehele achterban, op 6 juni formeel kunnen aannemen.

Bestuur Willem Tell